BESLUT FRÅN STYRELSEMÖTE

7/10. Här kommer lite info om vad vi beslutat på våra styrelsemöten.
Rengöring av ventilationssystemet ska göras i alla hus, eventuellt kommer det även att installeras en termostat kopplat till pannan. Huruvida
det blir termostat eller inte beror på vad det kostar. Rengöring av ventilationen ska göras så fort som möjligt, tider för detta meddelas senare.

Krypgrundsundersökning ska även det göras i alla hus, tider meddelas senare.

Vi planerar att ha en träff/information om Grannsamverkan, vi tycker att det är dags att aktuallisera detta igen. Förhoppningsvis blir det, förutom medverkan av Polisen även någon form av förtäring. Detta är tänkt att äga rum i början av December.

Vi fortsätter att jobba för att vi ska få en lekplats, diskussioner förs med kommunen.

Vi har fått påpekanden angående buskar som växer ut över tomtgränserna och skymmer sikten.Snälla! Klipp era buskar!!!
Detta gäller även gräset som på en del ställen växer ut i gatan och på vissa ställen har växt ut över brunnar. Var snälla och se över detta och snygga till gräskanterna och rensa så brunnarna är fria från gräs.

Det var allt för den här gången!
vid datorn: Christina   Om ni får problem med värmepannan ska Christer kontaktas i första hand, telnr till honom finns under fliken "styrelsen".

  Komposten!! Vår kompost kryper allt längre ut! Så Snälla!! försök lägga avfallet längre upp! Christer ska fixa en bättre landgång, den ska bli både längre och bredare.

     Så har vi haft vårt årsmöte, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, gavs utrymme för frågor. Christer gav också en hel del information om läget i vårt område.
Tyvärr var det inte många som kom, nog skulle väl dom flesta kunna avsätta 2 timmar en gång om året för vår förenings bästa!?

Vill också informera om att det finns en del saker som man kan låna, stegar, häcksax ,en liten gräsklippare, högtryckstvätt och en grästrimmer. Dessa är främst tänkta att man ska kunna låna om det egna har gått sönder eller om man inte har kunnat köpa eget, det är alltså inte tänkt att man ska låna detta regelbundet utan bara ibland.
Det är samma personer som sköter utlåningen av släpkärran som även sköter detta, alltså Eva-Lena eller Jorma. deras telefonnummer finns under fliken "styrelsen"