DATUMFEL I NYHETSFLÖDET

Alla inlägg som låg översiktligt synliga på sidan Aktuellt (inlägg gjorda efter 2017-04-27) har tyvärr fått med en felaktigt datum-märkning.
Eftersom det är svårt att veta precis vilka datum inläggen gjordes ursprungligen får de stå som de gör, men alla nyhetsinlägg hädanefter skall vara korrekt datum-märkta.