ELEMENT OCH TERMOSTATER

Föreningen har anlitat Caverion AB för att byta våra termostater på elementen. I arbetet ingår även en besiktning av elementen med avseende på rost och andra skador.
Innan arbetet startar så är det viktigt att alla gör en koll på era element och noterar om det syns något rostangrepp eller fukt från elementen, framför allt bör detta göras under elementen, detta för att hjälpa Caverion att utföra arbetet i samförstånd med respektive husägare. Om det skulle hittas rostangrepp kommer dessa element att bytas ut.
Notera därför allt ni ser och informera Caverion när dom kommer vad ni har hittat/sett.
Viktigt är också att ni plockar bort runt alla element så man kommer åt att arbeta.

Caverion tror att man ska klara 2-3 hus per dag.

Vi startar på Munkavägen, sedan Walleniusvägen, Pilefeltsvägen och Rudbergsvägen.

Arbetet är planerat att starta den 29 november mellan klockan 8.00-16.00.

Skulle detta inte passa, tag kontakt med Caverion, Alexander per tel, 070- 671 88 92 för ny tid.

Det är viktigt att vi får detta gjort så snart som möjligt då vi har en analkande vinter.

Vid frågot kontakta Christer tel, 0739-80 31 52