INFO FRÅN ÅRSMÖTET

Den 15 maj 2018 var det dags för årsmöte igen. Här är lite kort om vad som sades:

  • Christer Asplind omvals som föreningens ordförande
  • Emelie Blixt omvals som föreningens sekreterare
  • Ledamöter som omvals är Jorma Carlsson och Christian Askvärn.
  • Arvodet för styrelsen höjs till 50,000:-
  • Ersättning för arbete för föreningen fastställs till 150:- per timma.
  • Resor åt föreningens vägnar ersätts med 18:- per mil
  • Årsredovisning 2017 gicks igenom och ansvarsfrihet godkändes.
  • Nya stadgar för föreningen samt årsredovisning för 2017 delades ut.