INFO FRÅN EXTRA ÅRSMÖTE

Dan Nyberg från HSB höll i det extra årsmötet. Det var en punkt som det skulle beslutas om och det var våra nya stadgar. Detta togs beslut om enhälligt.
Info om dessa kommer så fort ändringarna har hunnit göras. Stadgarna finns här på hemsidan.

Efter årsmötet informerade Christer om bl.a.
 Taken på våra hus ska rengöras, styrelsen har fått offert angående detta. Beslut tas troligen på nästa styrelsemöte. Info om när detta arbete ska påbörjas kommer senare.
Gångplattor, detta gäller endast de plattor som ligger och inte har rörts sedan husen byggdes. Christer ska ordna någon som kan kolla dessa och bedöma vilka som behöver läggas om.
 Lekplatsen. Jag (Christina) har varit i kontakt med kommunen och dom ska titta på vad en rutchkana kostar, ska även försöka få någon sorts klätterställning. Den andra (stora) gungan ska bytas, troligen mot en i gummi. Vi siktar på att lekplatsen ska vara klar till våren.
Fortkörningen diskuterades också. Ett brev ska skrivas med uppmaning att köra försiktigt till alla hushåll. Skyltar ska inköpas, dessa ska sättas upp vid infarten till Rudbergsvägen, Pihlefeltsvägen och Walleniusvägen. Christer ser till att skyltar köps. Dan föreslog att styrelsen ska författa en skrivelse som ska skickas till kommunen. Eventuellt även en skrivelse till Postnord.
Dan föreslog även att styrelsen ska författa "trivsel", eller "ordningsregler" som ska gälla för vårt område, detta tas upp på nästa styrelsemöte.
Jordfelsbrytare på våra hus togs också upp. Då detta inte finns på våra hus tas även detta upp på nästa styrelsemöte.
Målningen. Det finns en hel del kvar att göra vad gäller målningen av husen. Christer ska åter igen kontakta Sandå så dom kommer och tittar på vad dom har kvar att göra.