KLAGOMÅL ANG. FARTDÅRAR

På förekommen anledning: SNÄLLA, sänk farten när ni kör i området, KOM IHÅG: BARN ÄR MJUKA, BILAR ÄR HÅRDA.