LEKPLATS PÅ GÅNG!

Som en del kanske har sett så har kommunen äntligen rivit den gamla och farliga lekplatsen vid Rudbergsvägen! Det som går att återanvända har forslats till lekplatsen längst in i vårt område, vi får hoppas att detta innebär att kommunen äntligen har för avsikt att göra lekplatsen klar!