LITE NY INFO

Äntligen kommer lite ny info!  Ber om ursäkt för att det dröjt .
Nåväl, en ny styrelse har vi, den ser ut på följande sätt:

Ordförande: Christer Asplind
Sekreterare: Emelie Blixt
Ledamot. Jorma Carlsson
Ledamot: Johnny odenmark
Ledamot: Christian Högberg
Ledamot: Christina Blom
Suppleant; Margareta Wallengren
Suppleant: Marita Eriksson


Nyckel till släpkärran och bokar görs som tidigare hos Jorma,  Morgan har slutat, så nu finns även en nyckel hos Christer Asplind.
Det som gäller för att låna släpkärran är 50 kronor per dygn, betalas kontant, och man får låna den i max 2 dygn i sträck. Info och telefonnummer finns under fliken "styrelsen".

Det har varit en del problem med några av garageportarna, det gäller dom som har vikportar, de akuta problemen ska nu vara avhjälpta. Är det fortfarande någon som har problem så hör av er till Christer.

Vi har även pratat om att taken på våra hus behöver skötas om, en offert angående detta har vi fått, detta kommer att tas upp efter vårt extra årsmöte.

Även lekplatsen diskuteras, lite har ju hänt med den, men det kan och borde vara bättre. Även lekplatsen kommer att tas upp efter det extra årsmötet.

Elementen i våra hus fungerar inte som dom ska, termostaterna är gamla och fungerar ofta inte, vi har fått offert på att byta termostaterna, men fler offerter ska begäras. Även detta kommer att tas upp på vårt extra årsmöte.


EXTRA ÅRSMÖTE!
Vi måste ha ett extra årsmöte för att godkänna våra nya stadgar. (Detta var  uppe på vårt ordinarie årsmöte)

Efter avslutat extra årsmöte komma vi att ta upp det jag har nämnt ovan, taken, lekplatsen och elementen, eventuellt fler saker.
Som alla säkert förstår så är det ett viktigt möte och jag hoppas att många kommer!

PRELIMINÄRT! datum för extra årsmöte: 18 oktober klockan 18.00 i Pingstkyrkan!  OBS! att datum och tid är preliminär!
Jag återkommer när det är spikat!