NY LEKPLATS

Efter mycket forskande och en hel del förhandlande kan vi äntligen presentera ett färdigt förslag på vår nya lekplats!
Nedan finns infogat en skiss på hur den föreslagna lekplatsen ser ut när den är färdig. Inget är dock spikat i sten förrän det är färdig-förhandlat med kommunen, så givetvis vill vi ha era synpunkter.
Snabb förklarat ser ni på bilden:

  • Till vänster: Klätterställning med rutschkana. Ej synligt på bilden är en "ramp" med klossar där man klättrar upp till rutschkanan. Hitom klätternätet är en klättervägg
  • Mitten längst ned: Gruppgunga/korggunga likt den som finns på Karlsholme
  • Mitten längst upp: Balansslinga med både plankor och plattformar att träna barnens balans.
  • Höger: Gunghäst som finns på lekplatsen idag.
  • Utanför bild: Fotbollsmål i junior-storlek

Tanken är att lekplatsen skall kunna passa både riktigt små barn och de lite äldre. De allra minsta har ju som oftast en vuxen med sig och kan således använda både korggungan (den skålade formen gör att t.o.m. spädbarn kan ligga och gunga med förälder). Svårigheten på klätterställningen och ex. fotbollsmålet gör förhoppningsvis lekplatsen attraktiv även för de lite äldre barnen.

Tänk på att arbetet med lekplatsen är i slutskedet, så alla eventuella synpunkter och förslag mottages SNARAST.
Passa på att påverka medan möjligheten finns!