NYTT FRÅN STYRELSEMÖTE

Styrelsen har beslutat att alla termostater på elementen ska bytas. Vi har en offert från Hjalmarssons rör, Christer inväntar ytterligare en, sedan tas den bästa. Detta ska ske så fort som möjligt eftersom en del har problem med värmen i husen.
Vi har också beslutat att taken ska rengöras. Man kommer att borsta taken rena och sedan sprutas en lösning på taken, så tiden och väder och vind gör resten. Lösningen är givetvis miljövänlig. Detta påbörjas så fort firman tycker att vädret tillåter detta.
Christer köper in skyltar om hastigheten på området, dessa ska sitta vid infarterna Rudbergsvägen, Pihlefeltsvägen och Walleniusvägen.
Det ska även köpas in nya skyltar om Grannsamverkan. Vi ska nästa år försöka få hit Polisen, det behöver akualiseras och informeras på nytt om Grannsamverkan.
Återkommer om tider angående byte av termostater och takrengöring.

Styrelsen önskar alla en riktigt GOD JUL !