RESULTAT AV ÅRSMÖTET

Så har vi haft vårt årsmöte!
Tyvärr var uppslutningen ganska skral.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med genomgång av ekonomi m.m.
Intresset för att vara med i styrelsen var dåligt, därför omvaldes samma styrelse som ifjol. Dom som stod på tur att väljas om var Christer som vår ordförande, Jorma som ledamot av styrelsen, Margareta och Morgan som suppleanter.
Efter årsmötet bjöds på fika.