STYRELSEMÖTE

Jag vill börja med att be om ursäkt å styrelsens vägnar!
Som alla säkert har märkt så har månadsavgiften höjts med 1 % den 1 januari. Vi har tyvärr missat att informera om detta. jag hoppas och tror att informationen ska fungera bättre nu när gruppsmsen är klara.

Vi har nyss haft styrelsemöte, lite information från detta:

All målning på husen som är kvar, ska göras klart i år
.
Troligen ska våra stadgar uppdateras och förnyas. För att detta ska kunna ske måste det beslutas på två olika årsmöten.
Jag återkommer med mer informaion om detta.

Service ska göras på alla termostater och element. Vi inväntar offerter på detta och återkommer.

Service ska göras på garageportar, detta gäller endast dom som har vikportar, INTE dom som har dörrar. Detta ska ske eftersom det har varit en allvarlig incident med fjädrarna till porten. Inväntar även där offert och återkommer senare.

Vi fortsätter kämpa för vår lekplats, den duger inte som den är.