VÅRT OMRÅDE

Vårt område består av 4 gator:

Rudbegrsvägen, hus 2-18
Pilefeltsvägen, hus 1-9
Walleniusvägen, hus 1-7
Munkavägen, hus nummer 1-6
Sammanlagt 38 hus