HUSTYPER

Typ                                                     Storlek                   Avgift                           Ritning

4 r o k i parhus                                 104 m2                   5 143 kr                       ritning BV
                                                                                                                                ritning OV
4 r o k enplanshus                           106 m2                    5 273 kr                       ritning
4 r o k enplanshus                           104 m2                    5 175 kr                       ritning
3 r o k enplanshus                             85 m2                    4 433 kr                       ritning
2 r o k enplanshus                             65 m2                    3 362 kr                       ritning

Förutom månadsavgiften står de boende själva för värme, vatten samt sophämtning