OM OSS

Vårt område
Vårt område omfattar:
Rudbergsvägen 2-18
Pilefeltsvägen 1-9
Walleniusvägen 1-7
Munkavägen 1-6

Historik
Föreningen bildades 1992 och består av 38 bostäder bestående av enplansvillor i olika storlekar samt 2 stycken tvåplans parhus.
Husen är byggda av Götenehus och stod färdiga 1992. Alla är utformade som egna villor med fristående garage, och därmed finns inga gemensamhetsbyggnader.
Vi samarbetar med HSB, men detta gäller endast administrativa tjänster som t.ex fakturering o.dyl. I övrigt är vi en helt fristående bostadsrättsförening.
Förmåner
Föreningen äger en släpvagn som de boende kan boka och använda utan kostnad.
Namn och telefonnummer till ansvariga för släpvagn, värmepannor och hemsida finns under fliken "styrelsen."