Styrelsen väljs på årsmötet, detta brukar vara under Maj månad. Styrelsen består av: ordförande, sekreterare, 2 ledamöter. Ordförande väljs på et år, sekreterare och ledamöter väljs på 2 år i taget, med olika intervall.
Vi brukar ha ca 8-10 möten varje år, detta kan variera lite beroende på hur mycket vi har att hantera. Vi brukar turas om att träffas hemma hos varandra.

På styrelsemöten tar vi upp försäljningar och köp av hus. Det är styrelsen som godkänner alla nya medlemmar, innan köpet går igenom. Då bedömer vi personens ekonomi, huruvida personen kan klara av att betala avgiften för ett hus. Vi bedömer endast personens ekonomiska förmåga.
Vi tar också upp allt som gäller utvändigt underhåll på husen, såsom målning, inspektioner av tak m.m.
Även inspektioner av pannan, ventilationssystem m.m.
Vi tar också upp våra gemensamma ytor, såsom lekplats, och om någon boende vill att något ska tas upp i styrelsen, så gör vi förstås det.